ร า ศี ด ว ง ฟ้าหลังฝ น

ร า ศี ด ว ง ฟ้าหลังฝ น

 

ด ว ง ฟ้าหลังฝน 5 ร าศี ได้แ ก่

ช ะ ต าร าศีมีน

ช ะ ต าร าศีพฤษ ภ

ช ะ ต าร าศีสิง ห์

ช ะ ต าร าศีตุ ลย์

ช ะ ต าร าศีพิจิ ก

 

นั บ จ ากนี้ไปจะได้โชคใหญ่ ด ว ง จะพลิก กระทันหัน มีเกณฑ์จับเงินล้าน ก่อนสิ้นปี 2564

ด ว ง ชะตาเริ่มดีขึ้นตั้งแต่ช่วงกันย ายน ถ้าใครยังไม่ดียังไม่มีทางออกให้ไปไหว้พ ร ะทำบุญ

แ ล้ ว อยู่กับธรรมชาติทบทวนตัวเองเงียบๆ ว่าเ กิ ด จ ากอะไรและต้องเดินต่ออย่างไร

 

ชี วิ ต ค นเราไม่มีทางตันแต่ที่ตันเพราะเราหยิ่งในศักดิ์ศรี บางครั้งเราต้องขอความช่วย เ ห ลื อด้ ว ย

บ อ ก ไปตรงๆ ถ้าเราไม่ใช่คนเลวไม่มีใครไม่ยินดีช่วยเว้นเ สี ย แต่ว่า

เ กิ ด มาเราไม่เคยช่วยใครไม่เคยดีกับใครเลยอันนี้ อยู่ที่เรา แ ล้ ว

ว่ า จ ะเปลี่ยนตัวเองยังไง และนับจากนี้ไป หากมีโชคมีชีวิตดีขึ้นหมั่นช่วยเหลือสัตว์

เ ส ริ มบารมี หมั่นทำบุญเสริมด ว ง ชะตา กันให้มากๆ และอย่าใช้ชีวิต ห นั ก เ กิ น ไ ป

ห า ได้ น้ อย กินน้อย หาได้มากอย่าลืมเหลือเก็บ

ห้ า ม ยุ่ ง เ กี่ ยวกับอะไรที่เป็นสีเทา ไม่งั้นเ จ๊ งอีกแ น่ ด ว ง คุณไม่ได้มาด้า น นี้

อ ย่ า ฝื นโชคชะตา ขนาดให้เงินคนยืมยังโดนโ ก งเลย