นักแส ด งรุ่นใหญ่ “เจี๊ ย บ ปวีณา” ชีวิตปัจจุบันเป็นแม่บ้าน เผยแต่งงานมาแล้วกว่า 20ปี

นักแส ด งรุ่นใหญ่ “เจี๊ยบ ปวีณา” ชีวิตปัจจุบันเป็นแม่บ้าน เผยแต่งงานมาแล้วกว่า 20ปี

เ รี ย กได้ว่าเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่อีกหนึ่งท่านที่ความสามารถรอบด้านจริง ๆ

สำหรั บ คุณเจี๊ยบ ปวีณาที่ปัจจุบันนี้เจ้าตัวได้รับฉาย าเป็นแม่ทุกสถาบั น

เ พ ร าะละครทุกเรื่องที่เล่นดังหมดทุกเรื่อง บอกเลยว่าความสำเร็จในอาชีพการแสดงของเธอนั้น

ม า ถึ งเมื่อเธอได้รับการเสนอเข้าชิงในสาขา ดาราประกอบฝ่ายหญิง

ส่ ว น ด้านการแสดง คุณเจี๊ยบได้รับบทบาทที่หลากหลายทั้งบทนำ และบทรอง

แ ต่ ความสำเร็จในอาชีพการแสดงของเธอนั้นมาถึงเมื่อเธอได้รับการเสนอเข้าชิงในสาขา

ดาราประกอบฝ่ายหญิง ทั้งจากงานตุ๊กตาทองและงานภาพยนตร์แห่งชาติ

แ ล ะต่อมาเธอก็ได้รับรางวัลด้านการแสดงสาขานางเอกนำดีเด่น จากงานภาพยนตร์แห่งชาติครั้งที่ 1

แ ละ ได้รับรางวัลแสดงนำฝ่ายหญิงยอดเยี่ยม จากรางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง จากภาพยนตร์ เวลาในขวดแก้ว

 

ผ ลงา นแสด ง ขอ งคุณเจี๊ยบ ในยุคหลังๆ เธอยังแสดงใน ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

แ ล ะภาพยนตร์ ลองของ 2 ล่าสุดเจ้าตัวได้มาเปิดใจอีกแง่มุมของชีวิตที่ไม่มีใครรู้ผ่านทาง

โ ด ยคุณเจี๊ยบ ได้ตอบคำถาม

 

พี่ไม่มีแฟนเลยห รื อ?

“มี พี่มีแฟนแล้ว แต่พี่จะขอให้เรื่องนี้เป็นส่วนตัวของเรา แอบแต่งงานมาเกือบ 20 ปีแล้ว”

 

เค้าเป็นใครอยู่ในวงการหรือเ ป ล่า4

“ไม่ได้อยู่ในวงการค่ะ เป็นข้าราชการ เป็นทหารค่ะ เราเจอกันที่สนามกอล์ฟ

เ ร าคบกันมานานมากเกือบ 20 ปีแล้ว”

แล้วทำไมไม่มีบุต ร

“พี่ไม่อยากมีบุตร คือพี่เลี้ยงน้องมาเหมือนบุตร พอน้อง มี บุ ตรพี่ก็เลี้ยงหลานมาเหมือนบุตร

ก็ เ ห มือนว่าพี่มีบุตรหลายรุ่นแล้ว แล้วพี่ก็รู้ว่าการเลี้ยงหลานไม่เหมือนกับเลี้ยงบุตร

คื อ พี่ เป็นคนที่ทำอะไรต้องเป๊ะๆ พี่กลัวว่าถ้าพี่มีเค้าพี่จะต้องการความเพอร์เฟคทุกอย่างในชีวิตเค้า

ก็ จ ะกลายเป็น เราจะไปกดดันเค้าไหม กลัวเป็นแบบนั้น แล้วถ้าเค้ารับไม่ได้เตลิดไป ”

 

แ ล้ วทำไมตอนแต่งงานมันไม่มีข่าวออกมาเล ย

“อั น นี้ พี่อยากให้ส่วนตัวจริงๆ เค้าก็เคยไปกองถ่าย เค้าก็เห็นว่าเราทำงานหนักมาก

ก็ เ ลยคุยกันว่างานของคุณก็ทำของคุณไป ของเราก็ทำของเรา”

ถ้า ย้ อนกลับไปตอนเข้าวงการแรกๆ พี่เจี๊ยบรับบทเป็นนางเอกหรือตัวร้ า ย

“เป็นนางเอก ก็เป็นนางเอกร้ายก็มี”

 

ต อ นนี้ได้รับฉายาเป็นแม่ทุกสถาบัน

“ใช่ค่ะ มีคนเค้ามอบตำแหน่งมาให้ ก็โอเคนะคะ”