ชีวิตที่เริ่มจากศูนย์ “กิตติ สิงหาปัด” จากเด็ กชนบทไต่เต้าจากความสามารถจนมีทุกวันนี้

ชีวิตที่เริ่มจากศูนย์ “กิตติ สิงหาปัด” จากเด็ กบ้านนอกที่ไต่เต้าจากความสามารถจนมีทุกวันนี้

ผู้ป ร ะกาศข่าวแนวหน้าของวงการอีกคน และอยู่ในวงการมาเป็นเวลานานมา

ห นึ่ งในนั้น คือ คุณกิตติ สิงหาปัต ที่ทำงานในฐานะผู้ประกาศข่าวมาเป็นเวลานาน

คุณกิตติ คลุกคลีอยู่ในวงการข่าวสา รมานาน จนกระทั่งได้ก้าวขึ้นมาอ่า นข่าวอยู่หน้าจอโทรทัศน์

จ น เป็นที่รู้จักกันทั่วบ้านทั่วเมือง ซึ่ ง เขายอมรับว่า ด้วยงานที่รัดตัว ทำให้ปี ๆ หนึ่งกลับมาที่บ้านแค่เพียง 2 ครั้ง

ส่ ว น บางปีก็แทบไม่ได้กลับบ้านเลย ซึ่งทำให้เขารู้สึกผิ ดมาจนถึงทุกวันนี้ แต่ครั้นจะทิ้งงานบางคืนไป ก็คงไม่สามารถทำได้

คุ ณกิตติ เริ่มเล่าให้ฟังว่า อาชีพทำข่าวคือสิ่งที่เขาถนัดที่สุด เพราะมันคือการอยู่กับความจรจิง

โ ด ยเขาบอกว่าชีวิตของเขานั้นเริ่มจากศูนย์เลยก็ว่าได้ เพราะมาจากครอบครัวชนบท

เ ข าเป็นเ ด็ กบ้านนอกธรรมดา ๆ คนหนึ่ง ไม่ได้มีเส้น มีสายอะไร แล้วค่อย ๆ ไ ต่ เต้าขึ้นม า

จ น ถึงทุกวันนี้ได้ด้วยตัวเอง เพราะงานนักข่าวเป็นงานที่ต้องใช้ความสามารถของตัวเองจริง ๆ

เ มื่ อถ่ายว่า คิดจะเข้าสู่วงการการเมืองหรือไม่ กิตติ ตอบกลับทันทีว่า ไม่คิดจะเล่นการเมืองแน่นอน

เ พ ราะเชื่อว่าคงทำประโยชน์อะไรให้ประเทศไม่ได้เท่ากับการเป็นนักข่าว

แ ล ะหากคนสายข่าวเข้าไปอยู่วงการการเมือง ก้คงกลับาทำงานสื่อเหมือนเดิมไม่ได้อีก

เ พ ร าะมีตราของพรรคที่ไปสังกัดนั้นเป็นชนักติดหลังอยู่

ส่ ว นที่มีคนสงสัยว่า กิตติ จะไม่กินเส้นกับ สรยุทธ์ สุทัศนะจินดา หรือไม่ เพราะทั้งสองคนมาในสายงานเดียวกัน

แ ล ะเป็นคนข่าวแถวหน้าของประเทศกันเท่าคู่ ซึ่งงานนี้ คุณกิตติ เค ยได้ให้คำตอบไว้ว่า ไม่มีปัญหากันแน่นอน

แ ล ะการที่ช่อง 3 มีนักข่าวเก่ง ๆ ดัง ๆ ก็ไม่ใช่ปัญหา เพราะเอกลักษณ์บุคลิกของแต่ละรายการไม่เหมือนกัน

ซึ่ งผู้ ใ หญ่ของช่องก็คงเห็นถึงความแ ต กต่างในจุดนี้แล้ว