ว่าที่คุณหม อ “น้องเดียว เกมทศกัณฐ์” เ ด็ กอัจฉริยะ ฉายแววฉลาดตั้ งแต่เ ด็ ก

ว่าที่คุณหม อ “น้องเดียว เกมทศกัณฐ์” เ ด็ กอัจฉริยะ ฉายแววฉลาดตั้ งแต่เ ด็ ก

ห ล ายๆ คนคงจะจำกันได้ดี สำหรับ น้องเดียว พัทธดนย์ เกลี้ยงจันทร์ เ ด็ กชายอัจฉริยะจากรายการ เกมทศกัณฐ์เ ด็ ก เมื่อ 10 กว่าปีที่แล้ว

ที่เ ข านั้นเป็นแชมป์สามารถตอบคำถามหน้าคนได้ครบ 200 หน้า เป็นคนแรก

จ น ไ ด้รับทุนการศึกษากว่า 4,000,000 บๅท หลังจากนั้นก็มีผลงานในวงการบันเทิงตามมาอย่างมากมาย

ซึ่ งจนตอนนี้ได้เติบโตกลายเป็นหนุ่มแล้ว แ ล ะยังสามารถสอบเข้าไปเป็นนิสิตแพทย์เต็มตัวแล้ว

หลังสอบติดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทย าลัยสงขลานครินทร์อีกด้วย ต้องขอแสดงความยินดีกับ น้องเดียว ด้วย

เ ชื่อว่าหลายๆ คนที่ทันยุค 2000 ต้องรู้จัก และจดจำน้องเดียว หรือ เดียว พัทธดนย์ เกลี้ยงจันทร์ กันได้อย่างแน่นอน

เพราะว่าน้องเดียวนั้นเป็นคนแรกที่สามารถตอบคำถามรายการเกมทศกัณฐ์เ ด็ ก

แ ล ะตอบคำถามหน้าคนในรายการเกมทศกัณฐ์เ ด็ ก ครบ 200 หน้า เป็นคนแรก นั่นเอง

ป ร ะวัติ น้องเดียว เกมทศกัณฐ์เ ด็ ก น้องเดียว มีชื่อจริงว่า พัทธดนย์ เกลี้ยงจันทร์ เกิดวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2543

ศึ ก ษาระดับมัธยมจาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทย าลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

ศึก ษ า ระดับปริญญาตรีจาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทย าลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)

น้ อ งเดียว เป็นที่รู้จักและจดจำกันได้จากการเข้าแข่งขัน รายการเกมทศกัณฐ์เ ด็ ก

แ ล ะ เป็นคนแรกที่สามารถตอบคำถามรายการครบ 200 หน้า หลังจากนั้น น้องเดียวก็มีผลงานในวงการบันเทิงมากมาย

ไ ม่ ว่าจะมีผลงาน พ็อกเกตบุ๊ก งานโฆษณา ละคร พิธีกร ตลอดจนถึงมีผลงานการแสดงภาพยนตร์

โดยในปัจจุบันนี้น้องเดียว เรียกว่าลุยงานด้านการเรียนแบบเต็มตัว โดยเขาทุ่มเทการเรียนเพื่อเป็นหมอฟั น

โด ยเขากำลังศึกษาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทย าลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)

โ ด ยเขาสอบผ่านระบบ TCAS รอบรับตรง (+กสพท) ในปี 2562 ที่ผ่านมา

บ อ ก ได้เลยว่าอนาคตหมอฟั นคนเก่งอยู่ไม่ไกลเลยจริงๆ