6 ร าศีเตรีย มปังส่งท้ า ย เงิน-งานมีเปลี่ยนแปล ง

6 ร าศีเตรีย มปังส่งท้ า ย เงิน-งานมีเปลี่ยนแปล ง

ห ม ออาร์ต คเณชาพย ากรณ์ เผย ด ว งวันนี้ 6 ราศี ตกตำแหน่งแห่งทรัพย์ ส่งท้ายเดือนหก

 

ชะ ต าชา ว ราศีเมษ

เ ต รียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่ดี ก้าวหน้า ด ว งการเงิน ดีขึ้น ค้าขายดี

บ ริว า รนำพาซึ่งความโชคดีแต่ในอีกมุมบริวารจะนำพาปัญหาหรือต้องหมดเงินไปกับคนรอบข้างเช่นกัน

 

ชะ ต าชา ว ราศีธนู

เต็มไปด้วย ค ว ามราบเรียบและอุปสรรค ความขัดแย้งกับคนรอบข้าง ปลายเดือน

ด ว งบริวารจะกลับมาดี ศัตรูกลายมาเป็นมิตร ช่วยเหลือสนับสนุน งานหรือธุรกิจจะกลับมาเป็นปกติในทางที่ดี

 

ชะ ต าชา ว ราศีกุมภ์

ด ว งการงาน สำเร็จดี ค้าขายมีกำไร มีข่าวดีเกี่ยวกับบริวาร บ้าน รถ ทรัพย์สิน

มี เ กณฑ์การเดินทางว่าด้วยเรื่องงาน บริวารหรือคนรัก แต่ให้ระวั งโ ร คหรือภัยอันเกิดจากการเดินทางและบริวารเช่นกัน

 

ชะ ต าชา ว ราศีเมถุน

มีเกณฑ์เริ่ม ต้ น สิ่งใหม่ๆ อาชีพที่ต้องพบป่ะผู้คน ต้องเดินทาง ค้าขาย ขายของออนไลน์

สิ่ ง ที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติ จะไปได้ดี อุปสรรคปัญหาหนี้สินจะผ่านไปได้ ปลายเดือนจะมีโชค

 

ชะ ต าชา ว ราศีสิงห์

มีเกณฑ์การ เ ดิ นทาง ท่องเที่ยว ติดต่อเจรจา พบป่ะบริวาร เพื่อความก้าวหน้าในอนาคต

มี ค ว ามคิดริเริ่มอะไรใหม่ๆ ขยับขย าย เปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น มีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องงาน

 

ชะ ต าชา ว ราศีตุลย์

เริ่มพ้นจาก ค ว ามมืดมน ไม่ราบรื่น สุ ข ภา พย่ำแย่ในระยะนี้ มีเกณฑ์เดินทาง โยกย้าย ขยับขย าย

ช่ ว ง นี้มักชอบทำบุญหรือเกี่ยวข้องกับของเก่า ปลายเดือนจะดีขึ้นทั้ง ด ว งความรัก การงาน การเงิน