ปัจจุบัน “อามี้ พิศมัย” เผยเค ล็ ดลั บ ไม่มีอะไรมาก แค่ปล่อยวาง และไม่เค รียด

ปัจจุบัน “อามี้ พิศมัย” เผยเค ล็ ดลั บ ไม่มีอะไรมาก แค่ปล่อยวาง และไม่เค รียด

นั ก แสดงรุ่นใหญ่ที่คนในวงการให้ความเคารพรักกันทุกคน สำหรับ มี้ พิศมัย วิไลศักดิ์

โ ด ย มี้ พิศมัย เผยเค ล็ ดลั บ ไม่มีอะไรมาก แค่ปล่อยวาง และไม่เค รี ย ด ส่วนเรื่องการดูแลผิวหน้าด้วยครีมบำรุงต่าง ๆ ก็ ใช้ปกติ

แ ต่ ไม่กล้าไปศัล ย ก ร ร มดึงห น้ าตึง บอกกลัว และหวั่นคนจะไม่อินกับการแสดง

อ ยู่ ที่ใจนะคะ ความไม่เค รี ยดนี่ สำคัญ เราทำใจสบาย ๆ เรารู้ว่าอะไรมันต้องเป็นอะไรอยู่แล้ว

เ ร าเป็นผู้ใหญ่แล้ว เราก็รับได้ในสิ่งนั้น ๆ ค่ะ ไม่คิดเรื่องอะไรให้มันมาก ปล่อยวางไปเลยค่ะ

แ ล้ วก็พวกครีมก็มีใช้ด้วยค่ะ ดูแลปกติ กลางคืนก็มีทาครีม ครีมทาใต้ตาดำ บางทีก็นั่งนว ด หน้าเอง

แ ล้ ว ก็เอาประคบเย็นมาประ ค บ หน้าให้หน้าสบาย

อย่างอื่นไม่ได้ทำค่ะ กลัว ห น้ าเพี้ยน คือมันก็ตามวัยนะคะ ริ้วรอยมันก็ต้องมีแหละ แต่ทำยังไงได้ล่ะอยู่มาจนป่านนี้แล้ว

ถ้ายิ่งไปทำให้มันตึงคนก็จะไม่เชื่อ จะมาเรียกเราย่าก็ไม่ได้ เป็นย่าแล้วก็ต้องตามวัย

เ ว ลาเราแสดงมันก็รู้สึกอบอุ่นสมกับเป็นย่า แต่ถ้าเกิดหน้าสวยมันก็เล่นอะไรไม่ค่อยออก

ปัจจุบัน มี้ พิศมัย อายุ 80กว่าปีแล้ว ถึงแม้จะอายุมากแล้ว แต่ยังแข็งแรง สุ ข ภา พดี หน้าตาสดใส เหมือนเดิม เพราะดูแลตัวเองดีนั่นเอ ง