ด วงแ รง โชคลาภดี แต่ต้อ งร ะวั งทุกขลา ภจะตามมา

ด วงแ รง โชคลาภดี แต่ต้อ งร ะวั งทุกขลา ภจะตามมา

ด ว งพุ่งแรง แต่มีทุกขลาภ หมอช้าง ทศพร เตือน 3 ราศีที่ต้องระวั ง บางครั้งเรื่องงาน เรื่องเงินอาจจะดี

แ ต่ ทุ ก ขลาภอาจจะเกิดขึ้นได้ในรูปแบบของสุ ข ภา พ หรือสุ ข ภา พดี

 

ชะ ต าชา ว ราศีพิจิก 17 พ.ย. – 15 ธ.ค.

ด ว งชาวพิจิกจะได้รับโอกาสใหม่ๆ ส่งผลเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่ โอกาสใหม่ มีข่าวดีเรื่องการเงิน

มีเ รื่ อ งดีเกิดขึ้นหลายอย่างมากๆ สิ่งหนึ่งต้องระวั งเรื่องดราม่า ระวั งถูกใส่ร้า ยนินทา หรือเกิดความเข้าใจผิ ดกันได้ง่าย

บ า งประโยคพูดผิ ดนิดเดียวใหญ่โตเลย ระวั งปัญหาเรื่องคู่ครอง คู่ขัดแย้ง หรือสัญญาต่างๆ

แ น ะ นำให้ทำบุญเกี่ยวข้องกับรพ. บริจาคเ ลื อ ด หรือรพ.สงฆ์

 

ชะ ต าชา ว ราศีพฤษภ

ค ว า มกล้าและความขยัน มีโอกาสและมีสิ่งใหม่เกิดขึ้นหลายอย่าง บางอย่างอาจจะใหม่ แบบที่เราไม่คุ้นเคย

มั น อา จจะมีอุปสรรคไปบ้าง ใครที่วางแผนไว้แล้วตั้งแต่ต้นปี ยังไม่เริ่มยังไม่ทำ ช่วงสิงหาคมเป็นโอกาสที่ดีสำหรับคุณ

อ ย่ างที่รู้กันว่าดาวมฤตยูเพิ่งเข้ามาได้ไม่นาน และเดือนนี้ยังจะมีดาวอังคารมาอยู่ด้วยกันอีก

ค ว า มหมายคือระวั งอุบัติเห ตุ การผ่าตัด โ ร คภัยไข้เ จ็ บ ถ้าคุณเป็นคนสุ ข ภา พดี

แ น ะ นำ เรื่องการบริจาคเ ลื อ ด เป็นการแก้เคล็ด หรือการทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์

 

ชะ ต าชา ว ราศีมังกร

มี โ อ กาสและมีโชคลาภเข้ามาในเดือนสิงหาคมนี้ ชาวมังกรมีลางสังหรณ์แม่นยำการลงทุนต่างๆ

ที่ มี ค วามเสี่ยงจะได้ผลดี ได้กำไร ได้ผลตอบแทน ได้โชค หรือการเงินที่ดี แต่ให้ระวั งเรื่องการงานที่ทำมา

จ ะ มีการผิ ดพลาดในรูปแบบของการแก้ไข หรือการเปลี่ยนแปลง การยกเลิก โดนเลื่อน

ห รื อด ว งเรื่องงานที่ไม่ค่อยนิ่ง ใครราศีมังกรต้องวางแผนดีๆ ทั้งในเรื่องของสุ ข ภา พ ต้องระมัดระวั ง

เ รื่องของโ ร คภัยไข้เ จ็ บ กล้ามเนื้อ ก ระ ดู ก การหกล้ม ชนโต๊ะ ฟกช้ำดำเขียว หาเวลาสวดมนต์ไหว้พ ระจะช่วยลดได้