หล่อแถมใจบุญ “โป๊ป ธนวรรธน์” ตอนนี้ผมดูแลเด็กด้อยโอกาสกว่า10คน ทำแบบนี้มาจะ20ปีแล้ว

หล่อแถมใจบุญ “โป๊ป ธนวรรธน์” ตอนนี้ผมดูแลเด็กด้อยโอกาสกว่า10คน ทำแบบนี้มาจะ20ปีแล้ว

พ ระเอกสายบุญ สำหรับ โป๊ป ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ ที่ได้อุปการะเ ด็ กด้อยโอกาสมานานเกือบ 20 ปีแล้ว

ตั้ ง แ ต่ยังไม่เข้าวงการ ซึ่งใครหลายคนอาจจะยังไม่รู้เรื่องนี้มาก่อน โดย หนุ่มโป๊ป เผยว่า

ผ ม จะบริจาคให้กับ CCF (มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเ ด็ กและเย าวชน ในพ ระราชูปถัมภ์สมเด็จพ ระเทพรัตนราชสุดาฯ สย ามบรมราชกุมารี) ทุกปี

ผ ม ดู แลมาเกือบ 20 ปีแล้ว ทุกวันนี้ผมก็ยังรับอุปการะอยู่ เราจะโอนเงินไปทุกปีให้กับเ ด็ กด้อยโอกาสตามที่ทุรกันดาร

เ ข าจะไปดูว่ามีเ ด็ กคนไหนที่ต้องการความช่วยเหลือ เขาก็จะจัดมาให้เราเอง เราไม่ได้ระบุว่า

เ ป็ น ใครชายหรือหญิง อายุเท่าไหร่ ตอนนี้ผมดูแลเกิน 10 คน ต่อปีไปเรื่อย ๆ ตกปีละเกือบแสนบาท

แ ต่ล ะ ปีน้องเขาก็จะส่งจดหมายวาดรูปมาขอบคุณ แปะหน้าน้องมาว่าเป็นคนนี้ ขอบคุณนะคะ

ทำ ม า ตั้ งแต่ยังไม่เข้าวงการเลย ตอนแรกดูแล 1-2 คน พอทำงานได้เยอะก็ทำมาเรื่อย ๆ จนลืมไปว่า

เราทำ เพราะเขาจะตัดบัตรเครดิตเราไปทุกปี เคยเจอน้องที่เราอุปการะอยู่เหมือนกันครับ

เ ป็ น น้องที่ผมดูแลมาตั้งแต่เ ด็ ก ๆ จนตอนนี้เขาเรียนอยู่มัธยมปลายแล้ว ก็ซึ้งใจที่เราได้ช่วยให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้น

เ ร า ทำอ ะ ไรมาได้เยอะ เราก็ให้กับคนอื่นที่เขายังไม่มีโอกาส มันก็เป็นบุญทางใจ ให้แล้วไม่ได้หวังผลอะไรเลย

ว่ า เขาจะเป็นคนดีหรือไม่ดีไหม ไม่รู้ เราทำเพื่อให้ช่วยสังคม ทำให้เราสละออก

เ ร า ได้มาแล้วเราก็ควรจะแบ่งปัน ก็จะทำต่อไปเรื่อย ๆ จนกว่าเงินจะหมด ไม่มีงานทำ