ปัจจุบั น แอ๊ด วิฑูรย์ วัย 66 ปี ทิ้งวงการลาจอถาวร

ปัจจุบั น แอ๊ด วิฑูรย์ วัย 66 ปี ทิ้งวงการลาจอถาวร

เ ค ยมีชื่อเ สี ยงโด่งดัง เป็นขวัญใจผู้ชมทั้งประเทศมาแล้วในตอนยุค 80 สำหรับ วิฑูรย์ กรุณา หรือ แอ๊ด วิฑูรย์

สำหรับ วิฑูรย์ เกิดที่ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีพี่น้อง 7 คน เป็นคนที่ 3

เ ริ่ มเข้าวงการบันเทิงเมื่อศึกษาอยู่ในมหาวิทย าลัยรามคำแหง โดยเริ่มจากเล่นละครเวทีอิงประวัติศาสตร์

เรื่อง เจ้าหญิงแสนหวี โดยแสดงร่วมกับ ศรีวิไล ประสุตานนท์ และก็ จตุพล ภูอภิรมย์

ถัดมาเข้ามาเป็นนักแสดงละครโทรทัศน์ ในสังกัดค่าย รัชฟิล์มทีวี ส่งผลงานการแสดงหลายเรื่อง

ซึ่ ง ตอนนั้นมีแมวมองเล็งว่า วิฑูรย์ กรุณา เป็นหนึ่งในคนที่จะก้าวไปเป็นพ ระเอกในอนาคต

วิฑูรย์ กรุณา เริ่มไปสู่วงการบันเทิงด้วยการแสดงละครโทรทัศน์โดยการสนับสนุนของ กนกวรรณ ด่านอุดม

ในเรื่อง ลูกกรอก ผู้ชนะสิบทิศ แล้วก็เป็นพ ระเอกละครที่ออกอากาศทางทีวีเต็มตัวในเรื่อง รักในสายหมอก ของ รัชฟิล์ม

แ ล ะ ก็อีกหลายเรื่องอาทิเช่น ไม่มีใครรักฉันจริง , เขาชื่อกานต์ , สาวแก่ , เคหาสน์สีแดง รวมทั้ง ไปสู่วงการภาพยนตร์

โ ด ย การชักชวนของ ฉลอง ภักดีวิจิตร แล้วก็ส่งผลงานจำนวนมากหลายเรื่อง

อาทิเช่น กามเทพหัวเราะ , รักข้ามโลก , ฟ้าหลังฝน , รักข้ามโขง , วัยรัก , สวยแต่ซน , ภาษาใจ , วัยรัก , ชีวิตนี้เพื่อเธอ

สองเรา , ที่รักของน้องหนู , หนามยอกอก , ดอกแก้ว , พ่อจ๋า ฯลฯ โดยเฉพาะเรื่อง รักข้ามโลก คู่กับ จิ๊ก เนาวรัตน์

ที่จะต้องไปถ่ายทำที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าฉายเมื่อวันที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ 2521

ห ลั งจากนั้นชื่อของ วิฑูรย์ ก็แสดงตัวในฐานะเป็นพ ระเอกภาพยนตร์เรื่อยๆ มา ไม่ว่าจะเป็น ฟ้าหลังฝน

ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่สร้างชื่อเ สี ยงให้กับ วิฑูรย์ แล้วก็ แอ๊ว อำภา เป็นอย่างมาก

วิฑูรย์ กรุณา เคยดำรงตำแหน่ง พิธีกรกระทรวงแรงงาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

อาจารย์พิเศษ นักวิชาการประจำก ร ร มาธิการยุติธรรมและก็สิทธิมนุษย์ชน เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

ต อ นที่ ยังแสดงภาพยนตร์อยู่นั้น ก็ยังรับเล่นละครโทรทัศน์อีกด้วย ก่อนจะไปเรียนรู้ใส่ความทราบเพิ่ม

อีกรวมทั้งเป็นนักการเมือง โดยปัจจุบันนี้ วิฑูรย์ กรุณา นั้นได้ยุติหน้าที่นักแสดง และก็ลาหน้าจออย่างถาวรแล้ ว